Grønlands mange, mindre gletsjere - de såkaldte perifere gletsjere - smelter i rekordfart. (Foto: W. Colgan/GEUS)

De nordligste gletsjere på kloden smelter i rekordfart

fredag 17 jun 22

Kontakt

Shfaqat Abbas Khan
Professor
DTU Space
45 25 97 75

Grønlands perifere gletsjere

Grønland har i omegnen af 20.300 mindre gletsjere, som ikke er forbundet med selve Grønlands indlandsis. De kaldes perifere gletsjere.

 

Alle disse gletsjere har deres egen massebalance, ligesom indlandsisen i Grønland har, dvs. forholdet mellem afsmeltning om sommeren og snefald om vinteren. Hvis massetabet (afsmeltningen) er større end massetilførslen (snefald), bliver gletsjeren mindre, og omvendt.
Sammenlignet med Grønlands indlandsis er der udført relativt lidt forskning i de perifere gletsjere.

 

Læs den nye videnskabelige artikel her i Geophysical Research Letters

Internationalt samarbejde

Forskningen i Grønland er udført i et internationalt samarbejde, ledet af DTU Space, mellem De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), NASA Goddard Space Flight Center, Utrecht University, University of Bristol, Københavns Universitet samt DTU Space
Grønlands mindre gletsjere smelter hastigt og sender nu 15 mia. ton ekstra vand ud i havene årligt, viser forskning anført af DTU Space.

De mindre gletsjere, som forskerne nu har set nærmere på, udgør omkring 4 procent af de isdækkede områder i Grønland. Men de smelter så kraftigt, at de bidrager med hele 11 procent af det samlede tab af is fra Grønlands isdækkede områder. Den nye forskning er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Geophysical Research Letters og viser, at afsmeltningen af de små gletsjere er steget kraftig de seneste to årtier.

Der er i gennemsnit smeltet 42,3 gigaton (milliarder ton) is bort om året fra oktober 2018 til december 2021. Til sammenligning smeltede blot 27,2 gigaton årligt i perioden februar 2003 til oktober 2009.

Smeltningen er steget 55 procent. Det svarer til, at der nu smelter 15 mia. ton mere is om året end for blot et par årtier siden fra disse mindre, såkaldt perifere gletsjere. Dermed leverer de mindre gletsjere et stort bidrag til de globale havstigninger.

”Det store tab af is fra disse mindre gletsjere skydes, at de er mere følsomme overfor igangværende temperaturændringer og derfor smelter hurtigere, end vi ser mange andre steder i Arktis,” siger professor Shfaqat Abbas Khan fra DTU Space, der har stået i spidsen for forskerholdet bag det nye studie og er ledende forfatter til studiet i Geophysical Research Letters.

Mindre gletsjere er kommet i fokus

De perifere gletsjere er mindre gletsjere i Grønland, som ikke direkte er forbundet med indlandsisen. Der er ikke fokuseret så meget på dem tidligere, men det har forskerne nu rådet bod på.

”Vi kan konstatere, at der sker en markant forøgelse af afsmeltningen af gletsjerne i det nordlige Grønland. Det viser, at der er stor ustabilitet i is-masserne, som dækker Grønland, og at der kommer et betragteligt bidrag til de globale havstigninger her fra,” siger professor Shfaqat Abbas Khan.

”Det er foruroligende, men også ventet, at det allernordligste isdække på kloden rammes kraftigt af de igangværende temperaturstigninger. For vi kan konstatere, at det også er her, temperaturen er steget mest de seneste 20 år.”

Ændringerne er registreret ved hjælp af højdemålinger, altimetri, med de amerikanske klima-satellitter ICESat og ICESat-2. 

Et komplekst billede 

Billedet af afsmeltningen er meget komplekst og varieret, fastslår forskerne.

"Samlet set sker der en kraftig nettoafsmeltning af isen i Grønland som følge af global opvarmning, som rammer hårdere her end i andre regioner i verden,” fastslår seniorforsker og medforfatter til det nye studie William Colgan fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

”Men vi ser også store variationer i afsmeltningsmønstrene i Grønland. Der er områder i Østgrønland, hvor mere nedbør i form af sne har afbalanceret is-massetabet, således at det ikke er nær så stort som i det nordlige Grønland. Der er blandt andet områder i Østgrønland med høje bjerge på over 2.000 meter, som har oplevet øget nedbør på bjergtoppene.”

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.