DTU Space deltager i en række missioner i 2022. Blandt dem NASA-missionen Psyche, der ved hjælp af et magnetometer-system fra DTU Space skal undersøge metal-asteroiden '16 Psyche'. (Illustration: NASA)

Flere markante rummissioner med DTU-deltagelse i 2022

fredag 11 feb 22

Kontakt

Henning Skriver
Direktør
DTU Space
45 25 37 92

Kontakt

Morten Garly Andersen
Formidling og kommunikation
DTU Space
45 25 97 69
DTU Space bidrager i år blandt andet til klimaforskning i Grønland, drone-arkæologi i Danmark og en NASA-mission til metal-asteroiden Psyche.

Kalenderen for DTU Space i år er spækket med vigtige og spændende rummissioner og projekter, der både handler om klimaet på Jorden, fænomener i det fjerne univers samt brug af rumbaseret teknologi og viden til andre formål som eksempelvis arkæologiske undersøgelser.

Rumåret 2022 blev skudt i gang i januar med den succesfulde indsættelse af James Webb Space Telescope i dets bane 1,5 mio. km fra jorden.
Teleskopet blev opsendt 25. december og er nu ved at blive gjort klar til at observere og tage billeder af galakser, stjernedannelse og jordlignende exoplaneter.

I juni eller juli ventes de første optagelser fra James Webb-teleskopet offentliggjort.

"Det bliver et spændende år, både med udforskning af rummet og udforskning af jorden fra rummet. Og med den succesfulde opsendelse af James Webb-teleskopet er vi allerede godt i gang"
Henning Skriver, direktør for DTU Space

DTU Space har leveret teknologi til teleskopet, og astronomer fra instituttet har fået flere hundrede timer observationstid, som indledes de kommende måneder. James Webb-teleskopet er et godt eksempel på det globale miljø, DTU Space arbejder i. Missionen er et internationalt samarbejde anført af den europæiske rumorganisation ESA og amerikanske NASA.

Begge organisationer er sammen med Uddannelses- og Forskningsministeriets Rumkontor nøglepartnere for DTU Space.

”Det bliver et spændende år, både med udforskning af rummet og udforskning af jorden fra rummet. Og med den succesfulde opsendelse af James Webb-teleskopet er vi allerede godt i gang”, siger DTU Space-direktør Henning Skriver.

”Vi deltager i en række banebrydende projekter og missioner med blandt andre ESA og NASA, hvor DTU demonstrerer, at vi leverer teknologi og videnskab i verdensklasse, som er med til at sikre, at vi opnår ny viden og samtidig
bidrager til at imødegå nogle af de udfordringer, Danmark og verdenssamfundet står over for”.

I marts afholdes Rumkonferencen 2022 på DTU. Det er Uddannelses- og Forskningsministeriet, som står bag. Her deltager universiteter, virksomheder og myndigheder for at udveksle viden og diskutere rumfart og rumforskning.
Læs mere om rumkonferencen 2022

DTU Space præsenterer også viden på en række internationale rum-konferencer.
I maj på ESA Living Planet Symposium i Bonn og på EGU 22 i Wien.
I december på AGU 2022 i  Chicago.

ESA og NASA har store planer for fremtiden

Både ESA og NASA har ambitiøse planer for 2022 og de kommende år. DTU Space samarbejder med begge organisationer inden for mange af de områder, planerne omfatter.
Her i februar holder nationale ledere i EU, repræsentanter for EU-kommissionen samt ESAs topledelse møde om Europas fremtidige rum-ambitioner og udfordringer, og hvordan de kan indfries. Blandt andet i forhold til klimaforskning og imødegåelse af klimaforandringerne.

Ifølge ESA's generaldirektør, Josef Aschbacher, står Europa over for ”omfattende, markante og påtrængende” udfordringer.

“Rum-teknologier, -data og -tjenester er unikt positioneret til at gøre en forskel og give et konkret svar på både nuværende og kommende udfordringer. Vi skal handle nu og accelerere brugen af rummet i Europa,” sagde Josef Aschbacher, for nylig da han trak fremtidsperspektiverne op for europæisk rumforskning.

Rumbaseret jordobservation er i dag den største enkeltpost på ESAs budget.

Læs mere om ESAs budget for 2022
Læs mere om det kommende møde og de europæiske rum-ambitioner hos ESA

I USA har præsident Joe Bidens administration gjort ”NASA til en prioritet”, konstaterede NASA-administrator Bill Nelson, da han for nylig gjorde status over organisationens prioriteter og aktuelle aktiviteter.

“Jeg er stolt af det arbejde, agenturet har udført for at støtte denne administrations prioriteter i forhold til klimaforandringer, globalt lederskab, mangfoldighed, lighed, STEM-uddannelse og meget mere. Og vi bør alle se frem til en endnu mere robust fremtid, hvor NASA fortsætter med at udforske universet og gavne livet her på Jorden,” lød det fra Bill Nelson.

NASA nævnte i den forbindelse en række højt prioriterede projekter, som DTU Space bidrager til:
James Webb-missionen. Mars 2020-missionen. Opretholdelse frem mod 2030 af Den internationale rumstation ISS, hvor DTU Space har instrumentet ASIM og andet videnskabeligt udstyr monteret. Et strategisk klimaforsknings-samarbejde mellem NASA og ESA samt fælles klima-missioner.

Læs mere om NASAs aktuelle og kommende planer

Mission til metal-asteroiden Psyche i samarbejde med amerikanske top-universiteter

Til august planlægges NASAs mission Psyche sendt i rummet med udstyr fra DTU Space ombord. Det bliver et af årets højdepunkter.
Missionen går ud på at udforske metal-asteroiden kaldet ’16 Psyche’ via et fartøj, der sendes i bane omkring den. Asteroidens magnetfelt skal kortlægges ved hjælp af et magnetometer-system fra DTU Space. Asteroiden kredser om Solen mellem planeterne Jupiter og Mars cirka 500 mio. km fra Jorden.

”Vi blev inviteret til at bidrage til projektet, fordi vi er kendt for at levere innovativ og effektiv teknologi til NASAs og ESAs rummissioner. Vi har blandt andet udviklet lignende magnetometre til ESAs Swarm-satellitter, som måler på jordens magnetfelt. Vores bidrag til Psyche-missionen er leveret og klar til at blive integreret i rumfartøjet,” fortæller professor John Leif Jørgensen, der har ledet arbejdet med det danske bidrag.

I Psyche-projektet arbejder DTU Space sammen med blandt andre NASA, JPL, og forskere ved top-universiteterne MIT, Yale og Arizona State University.

Avanceret klima-mission skal kortlægge planktons indflydelse på CO2-kredsløbet

DTU Space bidrager også til flere markante klimamissioner i samarbejde med både ESA og NASA, hvor satellitter eksempelvis anvendes til at overvåge havis, indlandsis, havniveauer og CO2-kredsløbet på Jorden.

Blandt dem er NASA-satellitmissionen PACE, som fra rummet skal kortlægge, hvordan de store mængder plankton i verdenshavene indgår i det globale CO2-kredsløb. Her leverer DTU Space navigationsteknologi. Satellitten er ved at blive samlet og ventes opsendt i 2023.

DTU spiller også en vigtig rolle i forhold til blandt andet klimaforskning i det arktiske område omkring Grønland. Her overvåger DTU Space vandstand i havene, havisens udbredelse og indlandsisens afsmeltning. Både med satellitter, fly, droner og missioner på landjorden. Det sker i samarbejde med ESA og NASA. DTU Space leverer teknologi og udnytter de data, satellitterne henter ned.

59 klima-målestationer i Arktis skal serviceres

Til sommer skal eksperter fra DTU Space på en større tur rundt i Grønland for at servicere og opgradere GNET, som er en række målestationer, der blandt andet bruges til klimaforskning.

GNET består af 59 GNSS-målestationer, som måler grundfjeldets bevægelser via blandt andet GPS. Denne viden bruges blandt andet til at fastsætte geodætiske referencer, positioner og i forbindelse med eksempelvis byggeri og anlæg.

GNET anvendes desuden til klimaforskning. For når is smelter bort fra Grønlands overflade, så hæver fjeldet sig neden under, fordi trykket fra isen bliver mindre. Disse ændringer kan omsættes til, hvor store mængder is, der smelter, og hvor hurtigt det sker.

DTU Space driver og vedligeholder GNET for Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE), som hører under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

”Det er en central opgave for DTU Space at overvåge klimaforandringerne i Grønland. Det sker blandt andet ved hjælp af GNET. Forandringerne her går hurtigt, og de spiller ind på hele klodens klima. Vores forskning indgår blandt andet i grundlaget for klimarapporterne fra FN’s klimapanel, IPCC,” siger Michael Schultz Rasmussen, der er leder af Afdeling for Geodæsi og jordobservation på DTU Space.

Turen rundt til GNET-stationerne tager nogle uger for eksperterne på DTU Space, da de er spredt ud, så de dækker det meste af Grønland, som er godt 50 gange større end Danmark.

Læs mere om GNET i Grønland og bidraget fra DTU Space

Arkæologi med droner og magnetometre fra DTU Space

DTU er også med i et spændende projekt, som bygger på stor erfaring med at bygge magnetometre til løbende måling af jordens magnetfelt fra rummet eller landjorden.

Det er projektet Arkæo-drone, hvor DTU Space magnetometre monteret på droner er blevet anvendt til arkæologiske undersøgelser af Danmarks oldtid. Magnetometrene er fintfølende og kan meget effektivt finde spor efter bopladser i svært tilgængelige områder, man ikke tidligere har været i stand til at undersøge særligt godt.

Flere steder i landet er undersøgt i et samarbejde mellem DTU Space, Nationalmuseet, Vikingeskibsmuseet i Roskilde og Skanderborg Museum.

”Vi har videreudviklet en allerede eksisterende dronebaseret teknologi på DTU Space og har nu en optimeret droneplatform til systematisk kortlægning af arkæologisk kulturarv. Planen er at stille teknologien til rådighed for danske museer og dermed bidrage til at bringe den danske museumsforskning i front,” siger seniorforsker på DTU Space Arne Døssing, som er projektleder på Arkæo-drone.

ESA BIC skal finde nye rum-entreprenører

I marts er der deadline for at søge om deltagelse i næste runde af ESA BIC Denmarks inkubationsprogram, der har til formål at fremme rumbaserede iværksættervirksomheder. Centret er forankret på DTU, men dækker hele landet og støtter opstartsvirksomheder med finansiering og rådgivning.

I august indleder ESA BIC desuden det første af en række Nordic Launch-events for potentielle rum-iværksættere. Nordic Launch afsluttes med et event i Oslo i oktober, hvor der ventes over 500 deltagere.

De beskrevne projekter er blot et lille udvalg af aktuelle DTU Space-aktiviteter.
Vi arbejder også med blandt andet ruteoptimering ved hjælp af satellitter med henblik på at mindske store skibes klimaaftryk, lokalisering af ’spøgelsesskibe’, at udvikle dynamiske kort over havis, dronesystemer og meget mere.

Andreas Mogensen får nye kolleger

I november afgøres det, om Andreas Mogensen får en ny dansk kollega. Her offentliggør ESA nemlig navnene på 24 nye astronauter.

De skal findes blandt knap 1.400 ansøgere, heraf 21 kvinder og mænd fra Danmark, som er gået videre til anden runde i ansøgningsprocessen, der blev indledt sidste år.

DTU Space har godt 200 ansatte, forskere, ingeniører, teknikere og andet støttepersonale, som er involveret i en lang række forsknings- og udviklingsprojekter, der typisk løber over flere år. Forskningen resulterer i omkring 200 videnskabelige publikationer om året samt forskningsbaseret rådgivning og myndighedsbetjening med mere.

Læs mere om forskningsområderne på DTU Space
Læs mere om vores forskningsafdelinger og centre

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.