Plan for udviklingsmål og virkemidler på DTU Space (UMV)

UMV-planen er en rullende 4-årsplan for mål og virkemidler, som alle DTU's institutter laver årligt.

Her er vores seneste: UMV-plan for 2020 til 2023 for DTU Space (pdf-format, in English).

Læs mere om DTU Space og find flere nøgletal her.


Kontakt

Simon Ekholm
Chefkonsulent
DTU Space
45 25 97 17
https://www.space.dtu.dk/om_dtuspace/aarsrapporter
28 OKTOBER 2020