Security DTU

Security DTU er et nyt tværdisciplinært sikkerheds- og forsvarsteknologisk forskningscenter. Centeret er organisatorisk ramme og kontaktpunkt i forhold til DTU’s samarbejde med offentlige og private virksomheder inden for sikkerheds- og forsvarsområdet. Det gælder for eksempel redning, miljøberedskab og civilsikkerhed ved naturkatastrofer samt cybersikkerhed og overvågning i Arktis.
Navn Titel Enhed Tlf. E-mail
Henning HeiselbergCenterlederDTU Space45 25 97 60hh@dtu.dk
Hanne ThomasenSpecialkonsulentDTU Space45 25 96 71hthom@space.dtu.dk
https://www.space.dtu.dk/om_dtuspace/medarbejdere/security-dtu
4 AUGUST 2020