Organisation

Direktion: Civilingeniør Henning Skriver er direktør for DTU Space.

DTU Space er det korte navn for Institut for Rumforskning og Rumteknologi på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Instituttet har fem afdelinger, to centre samt et sekretariat, der støtter ledelsen. Derudover rådgives ledelsen af et eksternt Advisory Board.

Klik her for at hente organisationsdiagrammet i pdf-format


Kristian Pedersen Leder: John Leif Jørgensen Kristian Pedersen Leder: Søren Møller Pedersen Ledet af direktøren Seks eksterne medlemmer Leder: Kristian Pedersen Afdelings ledere Leder: Per Knudsen Leder: Nils Olsen Leder: René Forsberg Leder: Allan Hornstrup Leder: Torsten Neubert Leder: Henning Skriver Leder: Niels Andersen