Rådgivning

Danmark set fra Den Internationale Rumstation, ISS. (Foto: A. Mogensen/ESA)

(fOTO: esa/a. MOGENSEN)

VI RÅDGIVER MED UDGANGSPUNKT I RUMMET

DTU Space leverer forskningsbaseret rådgivning og myndighedsbetjening, som er forankret i instituttets seks forskningsafdelinger og fire centre. Vi rådgiver inden for områderne klima, jordobservation, ruminfrastruktur, rumvejr og sikkerhed samt maritim grænsedragning. Danmark og Arktis har høj prioritet. Vi arbejder også internationalt. Blandt vores partnere er ministerier, myndigheder, forsvaret og ruminstitutioner. Dermed styrker instituttets indsats myndighedernes beslutningsgrundlag inden for vores område og er til gavn for samfundet.


Kontakt
National rådgivning

National rådgivning

Vi rådgiver myndigheder og institutioner i Danmark og Rigsfællesskabet. Blandt dem Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) i forhold til geodæsi og kortlægning, herunder GNET i Grønland. Vi rådgiver udenrigsministeriet omkring maritim grænsedragning og forsvaret om satelliter og infrastruktur i Arktis. Vi samarbejder med DMI og GEUS. (Foto: DTU Space/Finn B. Madsen)

International rådgivning

International rådgivning

Vores internationale rådgivning er blandet andet relateret til FN’s klimapanel IPCC, hvis assessment-rapporter vi bidrager til. Vi samarbejder også med National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) i USA omkring geodætiske referencesystemer. Desuden  har vi aktiviteter relateret til Arktisk råd og Nordic Geodetic Commission. (Foto: DTU Space. M.L. Vørnle)
NASA flyver forbi det højeste punkt i Antarktis, Mount Vinson. (Foto: Nasa)

Rådgivning om Arktis

Arktis spiller en stigende rolle i det danske rigsfællesskab. Regionen er en prioritet for DTU Space. (Photo: NASA)


Læs mere om vores rådgivning i forhold til Arktis