Billedet her viser store algeopblomstringer i Nordsøen i sommeren 2018 (de lyseblå områder). Det er optaget med det europæiske satellitsystem Copernicus Sentinel-3A. (Foto: ESA

DTU Space's rumkalender 2020

Velkommen til vores rumkalender. Her får du overblik over en række spændende missioner, der sendes i rummet i år, og andre rumrelaterede projekter. DTU Space deltager i flere af dem. Rumforskningen er vigtig: Det er fra rummet, at vi får overblik over klimaforandringerne her på Jorden, så der skabes et videnbaseret grundlag for at imødegå dem. Og det er ved at udforske universet, at vi forstår hvor unik vores lille blå planet egentlig er, og hvorfor vi skal passe på den.

Rumkalenderen indeholder såvel opsendelse af udstyr i rummet som andre aktiviteter, der tager udgangspunkt i rummet. Det gør vi for at vise, at rumbaseret forskning på DTU indeholder mange andre spændende aktiviteter end lige at opsende raketter med udstyr eller lede efter fjerne galakser. For eksempel forsker vi via rummet også i Jordens magnetfelt, afsmeltning af isen i Grønland og globale havstigninger.

Vores indsats handler både om jord- og klimaobservation, udforskning af solsystemet og universet samt udvikling og test af nye systemer til rummissioner og rumfartøjer. Vi har udvalgt de mest spændende og vigtige begivenheder. DTU Space deltager i flere af dem, og vi samarbejder med rumfartsorganisationer i både Europa, USA, Rusland, Kina og Japan.

Vi arbejder også med rådgivning og innovation: I år etableres ESA BIC i Danmark med forankring på DTU. Her støtter bl.a. Den europæiske rumfartsorganisation ESA og Uddannelses- og Forskningsministeriet iværksættere, der arbejder med rumrelaterede produkter som teknologi eller satellitdata. Og i Aarhus arbejder vi videre med testplatformen TAPAS, som handler om ekstremt præcis positionering på jorden baseret på satellitdata.

 

Rumåret 2020 er allerede godt i gang

Både USA og Europa vil i år sende ubemandede fartøjer til Mars, vi deltager i den amerikanske mission, som NASA står for.

USA og Europa vil også tilbage til månen med bemandede missioner. Der testes koncepter til bemandet rumfart, som skal længere væk end de 400 km over Jorden, hvor den internationale rumstationen ISS  befinder sig, og som er det længste mennesket har været væk fra Jorden siden Apollo 17-missionen til månen i 1972.

 

Januar:

SpaceX har her i januar opsendt 60 små internet-satellitter i Starlink-projektet, der efter planen skal sikre stabilt og billigt internet, og flere er på vej. I fjor blev der i to omgange opsendt ca. 100 starlink-satellitter. Ideen er af systemet skal udgøres af flere tusinde satellitter, der skal opsendes de kommende år.

 

Februar:

ESA og NASA vil efter planen opsende rumfartøjet Solar Orbiter, som skal observere Solen og undersøge dens heliosfære og solvinden. Opsendelsen skal ske fra Cape Canaveral i Florida. (opsendt 10. februar 20220).

 

Marts:

Europæiske Airbus og amerikanske Teledyne Brown Engineering planlægger i samarbejde med ESA og NASA at opsende platformen Bartolomeo til Den internationale rumstation ISS. Det er en ny type platform, som skal sidde udvendigt på ISS' Columbusmodul. På platformen kan der så monteres forskningsudstyr i stil med den danske ASIM, der også er monteret på en udvendig platform på ISS. Opsendelsen skal ske fra Cape Canaveral.

 

April:

I et fransk-tysk samarbejde planlægges overvågnings-satellitten CSO (Composante Spatiale Optique) opsendt. Satellitten indgår i et system af overvågnings-satellitter og opsendes efter planen fra den europæiske rumhavn i Fransk Guyana.

 

Maj:

EGU 2020. På den store, årlige konference i European Geophysical Union (EGU) i Wien fremlægges ny forskning, som bl.a. involverer rummet.
DTU Space deltager og fremlægger de nyeste videnskabelige opdagelser.

AFLYST SOM FØLGE AF CORONA-SITUATIONEN.

 

Juni:
 
Britiske Surrey Satellite Technology planlægger at opsende CBNT 4, som er en mikrosatellit til demonstration af teknologi. Den planlægges opsendt med en Firefly raket til en lav bane fra Californiens Vandenberg-facilitet.
 

 

Juli:

Efter planen opsendes NASA's Mars 2020-mission, som blandt andet skal lede efter tegn på tidligere liv. Her leverer DTU Space avanceret videnskabeligt udstyr til blandt andet at tage billeder på overfladen af den røde planet under missionen. (missionen ventes opsenst mellem 22. juli og 11. august) 

ESA's/Ruslands europæiske ExoMars-mission med omtrent samme formål er AFLYST SOM FØLGE AF CORONA-SITUATIONEN. 

August:

Når Dragon CRS21-modulet opsendes fra USA har det en række mindre missioner ombord. Blandt andet Alpha, som er en lille CubeSat udviklet af studerende på det Cornell University, som skal teste udfoldning af et 1x1 meter 'lys/energi-sejl' og såkaldte 'sprites'. Det er ultralet og relativt billig mikroteknologi, som måske kan revolutionere dele af fremtidens rumforskning. Ideen er, at en sværm af mindre og billige satellitter i nogen grad vil kunne erstatte store og dyre satellitter.

 

September:

USA har planer om at opsende GPS-3 (Global Positioning System) or Navstar-3, som er første del af den tredje generation GPS-satellitter.

 

Oktober: 

Rusland har planer om at opsende MLM-U til ISS. Det et Multipurpose Laboratory Module, som skal opgradere den russiske del af ISS. Projektet har dog været udsat flere gange tidligere.

 

November: 

Sentinel-6-missionen planlægges opsendt. Det er udstyr til højdemåling af blandt andet havoverflader fra rummet. DTU Space bruger data fra Sentinel-missionerne til klimarelateret forskning. Sentinel-6 er et samarbejde mellem organisationerne NOAA og NASA i USA samt ESA, EUMETSAT og CNES i Europa.


December:

AGU Fall Meeting 2020. American Geophysical Union (AGU) holder årsmøde i San Francisco. Her præsenteres en masse rumbaseret forskning.

DTU Space deltager og fremlægger de nyeste videnskabelige opdagelser. SOM FØLGE AF CORONA-SITUATIONEN ER DER ENDNU UVIST OM DENNE KONFERENCE KAN AFHOLDES


2021:
NASA og en række partnere heriblandt DTU Space arbejder på højtryk med at få rumteleskopet James Webb klar til opsendelse. DTU Space får adgang til data fra missionen, og vi har leveret udstyr til teleskopet i form af blandt andet en superstærk kulfiber-konstruktion, der støtter dele af teleskopet. (ventes opsendt i 2021)

Læs mere her i missionsoversigterne fra ESA og NASA samt på space.skyrocket.de, hvor der en oversigt over rummissioner, der planlægges opsendt. Der skal dog altid tages forbehold for, at opsendelser kan blive udskudt i kortere eller længere tid med kort varsel, da mange forskellige faktorer - teknik, vejr, og andre forhold - skal passe sammen på det fastsatte opsendelsestidspunkt.

Billedet øverst viser opblomstring af alger om foråret i Nordsøen (de lyseblå områder). Det er optaget fra rummet cirka 800 km over Jorden fra den europæiske Copernicus Sentinel-3A satellit, som bruges til klima- og miljøovervågning. DTU Space er med i flere forskningsprojekter, der benytter data fra Sentinel-satellitterne. (Foto: ESA)

Rumkalenderen her opdateres og redigeres løbende. 

Kontakt kommunikationsansvarlig på DTU Space, Morten Garly Andersen, hvis du har spørgsmål til kalenderen.

 

Tilbage til forsiden.