Samarbejde og Innovation

Kunstners forestilling af NuSTAR satellitten i rummet

(Illustration: NASA)

SAMARBEJDE OG INNOVATION

Vi samarbejder med en lang række danske og internationale organisationer, institutioner og virksomheder om rummisioner, forskningsprojekter, uddannelse og rådgivning. Det sker via vores fem forskningsafdelinger og tre centre,  de to tværgående DTU centre Security DTU og ESA Business Incubation Center Denmark samt et lokalt DTU Space Drone Center.


Kontakt
Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

DTU Space samarbejder med universiteter, virksomheder og institutioner i Danmark og resten af verden. Viden og teknologi, som vi har udviklet til brug i rummet, kan i nogle tilfælde også anvendes til en række andre formål på jorden. ESA, NASA og den danske stat samt Rigsfællesskabet er blandt vores vitale partnere. Se en liste over udvalgte samarbejdspartnere her. (Foto: DTU Space)

Security DTU

Security DTU

Security DTU er et tværdisciplinært sikkerheds- og forsvarsteknologisk forskningscenter. Centeret er organisatorisk ramme og kontaktpunkt i forhold til DTU’s samarbejde med offentlige og private virksomheder inden for sikkerheds- og forsvarsområdet. Det gælder eksempelvis redning, miljøberedskab, civil sikkerhed samt cybersikkerhed og overvågning i Arktis. (Foto: NASA)
ESA BIC Denmark

ESA BIC Denmark

ESA BIC Denmark er et inkubationscenter, der har til formål at fremme rumbaserede iværksættervirksomheder. Centret identificerer og støtter iværksættere økonomisk og med rådgivning. Desuden afholdes hvert år en række workshops med henblik på at hjælpe iværksættere i gang inden for rumområdet. Centret er forankret på DTU, men dækker hele landet. (Foto: DTU Space)
DTU Space drone center

DTU Space drone center

DTU Space Drone Center koordinerer og faciliterer forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for ubemandede systemer, som kan anvendes til en lang række formål. Centeret fremmer også DTU-forskeres muligheder for at udnytte ubemandede systemer til forskning og udviklet. Centeret udgør er kontaktpunkt mellem DTU og eksterne samarbejdspartnere. (Foto: DTU Space)
Illustration NASA

(Illustration: NASA)

Vores aktiviteter inden for samarbejde og innovation er forankret i vores fem forskningsafdelinger og tre centre


Kontakt forskningsafdelinger og centre