Sebastian Bjerregaard Simonsen

Sebastian Bjerregaard Simonsen

Seniorforsker

DTU SPACE
Institut for Rumforskning og Rumteknologi

Geodæsi og Jordobservation

Danmarks Tekniske Universitet

Elektrovej

Bygning 327, rum 020

2800 Kgs. Lyngby

Tlf.
Fax 45 25 95 75
E-mail ssim@space.dtu.dk
ORCID 0000-0001-9569-1294

Få tilsendt vCard på e-mail.

LoadingText