SMOS satellit over Jorden

Afdeling for mikrobølger og telemåling

Telemåling drejer sig om udvikling og anvendelse af mikrobølgesensorer, både passive (mikrobølge radiometre) og aktive (radarer) sensorer til observation af Jordens overflade, f.eks. indlandsisen, havisen, havet, vegetationen og jordoverfladen.

Afdelingen for mikrobølger og telemåling beskæftiger sig primært med:

  • Udvikling af flybårne mikrobølgesensorer til demonstration af målekoncepter og til indsamling af videnskabelige data gennem kampagner
  • Udvikling af avancerede metoder og nye teknikker til behandling af data fra fly- og satellitinstrumenter, hvilket kræver et dybtgående kendskab til instrumenternes funktion og opbygning

Afdelingsleder

Henning Skriver
Vicedirektør, Direktionsmedlem med særligt ansvar for uddannelse og økonomi
DTU Space
45 25 37 92