Målearbejde i det arktiske område, hvor DTU og DTU Space har stor ekspertise. (Foto: DTU Space)

Afdeling for Innovation og forskningsbaseret rådgivning

Afdeling for Innovation og forskningsbaseret rådgivning (IFR) udfører myndighedsbetjening og projekter, der gavner danske virksomheder, kommuner og samfundet generelt. DTU Space er også vært for tre tværgående DTU centre, der placeret hos IFR: Polar DTU, DTU Space Dronecenter og Security DTU.

Polar DTU:

DTU har over 100 års erfaring med arktiske og antarktiske forhold. Disse erfaringer er samlet i Polar DTU, som er et tværfagligt center, der samler viden og forskning fra institutter og centre på hele DTU.

Centrets formål er at gøre DTU's samlede forskning, know-how og nye teknologier tilgængelige for private virksomheder og internationale myndigheder, der opererer i polare områder. Derved sikres en levering af forskningsbaserede ydelser, som er baseret på tværfaglig viden fra de deltagende institutter. Samtidig trækker Polar DTU på et stærkt, internationalt netværk af forskningsinstitutioner.

Kontaktperson: Sekretariatschef Sune Nordentoft Lauritsen

Polar DTU's hjemmeside


DTU Space DroneCenter:

Centeret koordinerer og faciliteres forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for ubemandede systemer, der imødekommer konkrete behov hos og skaber værdi for DTU, danske virksomheder og myndigheder. Centeret fremmer også DTU-forskeres muligheder for at udnytte ubemandede systemer til forskning. Centeret er også kontaktpunkt mellem DTU og eksterne samarbejdspartnere. 

DTU Space DroneCenter er forankret på DTU Space i afdelingen for innovation og forskningsbaseret rådgivning (IFR).

Kontaktperson: Chefkonsulent Michael Linden-Vørnle

DTU Space DroneCenters hjemmeside


Security DTU:

Security DTU er et tværdisciplinært sikkerheds- og forsvarsteknologisk forskningscenter. Centeret er organisatorisk ramme og kontaktpunkt i forhold til DTU’s samarbejde med offentlige og private virksomheder inden for sikkerheds- og forsvarsområdet. Det gælder for eksempel redning, miljøberedskab og civilsikkerhed ved naturkatastrofer samt cybersikkerhed og overvågning i Arktis.

Kontaktperson: Centerleder Henning Heiselberg

Security DTU's hjemmeside


Kontakt

Niels Andersen
Direktionsmedlem med særligt ansvar for erhverv og myndighed
DTU Space
45 25 97 83

Kontakt

Maria Tammelin Gleerup
AC TAP
DTU Space
45 25 96 74

Kontakt

Sune Nordentoft Lauritsen
Sekretariatschef
DTU Space
45 25 97 21

Kontakt

Michael Linden-Vørnle
Astrofysiker og chefkonsulent
DTU Space
45 25 97 61