Rumbaseret forskning & teknologi

ESA/NASA

DTU Space er Danmarks største rumforskningsinstitut. Med udgangspunkt i rummet udvikler vi ny teknologi, forsker, uddanner ingeniører og ph.d.-kandidater samt leverer rådgivning, innovation og samarbejde nationalt og globalt.