Forside

Det nordiske optiske teleskop, NOT,  på La Palma i de Kanariske øer. (Foto: Jyri Näränen/Nordic Optical Telescope)

(FOTO: JYRI NÄRÄNEN/NORDIC OPTICAL TELESCOPE)

RUMBASERET FORSKNING & TEKNOLOGI

Vi er Danmarks største rumforskningsinstitut og en anerkendt international institution. Med udgangspunkt i rummet udvikler vi ny teknologi, forsker, uddanner ingeniører og ph.d.-kandidater samt leverer rådgivning, innovation og samarbejde nationalt og internationalt. Vi bruger satellitter, rumfartøjer, droner, fly samt målinger på jorden og havet til at studere fænomener på jorden og i rummet. Vi arbejder inden for tre områder: Rumvidenskab (Space Science), Jordobservation (Earth Science) samt udvikling af instrumenter og teknologisystemer til rumbaseret forskning (Space Instrumentation and Technology Systems). Gennem vores aktiviteter bidrager vi til den grønne omstilling og FN's mål for bæredygtig udvikling (SDG). 

Se vores forskningsafdelinger
Forskningsområder

Forskningsområder

Vi forsker inden for tre hovedområder: Space Science, Earth Science samt Space technology & instrumentations systems. Aktiviteterne er fordelt på vores fem forskningsafdelinger: Astrofysik og atmosfærens fysik, Måling og instrumentering, Geomagnetisme og geospace, Geodæsi og jordobservartion samt Mikrobølger og telemåling. Vi udfører rådgivning baseret på forskningen. (Illustration: ESA)
Missioner og projekter

Missioner og projekter

Vi deltager i mange rummissioner  og rumrelaterede projekter. Vi samarbejder med nationale og internationale institutioner som SDFE i Danmark, og ESA, NASA, MIT, Caltech og Airbus Space. På siden her er eksempler på aktuelle projekter og missioner, vi deltager i, fra udforskning af universets første galakser til overvågning af klimaforandringer på jorden. (Foto: DTU Space/R. Forsberg)
DTU Space centre

DTU Space centre

Vi er vært for tre centre, der alle tager udgangspunkt i vores forskning og teknologiudvikling. Security DTU er vores sikkerheds- og forsvarsteknologiske forskningscenter. ESA Business Incubation Center Denmark (ESA BIC) understøtter start-up-firmaer baseret på rumteknologi og rumdata. DTU Space Drone Center arbejder med autonome systemer. (Foto: DTU Space)
Tema: Rummet bidrager til grøn omstilling

Tema: Rummet bidrager til grøn omstilling

Mange af vores rumaktiviteter understøtter den grønne omstilling i Danmark. Vi forsker i klimaforandringer, bygger instrumenter til formålet og udvikler teknologier og systemer, som bidrager til den grønne omstilling samt til kortlægning og imødegåelse af klimaforandringerne. Vi har især fokus på især det arktiske område og Danmark. (Foto: DTU Space)
Nustar er en højenergimission opsendt i 2012, som DTU Space deltager i. (Illustration: NASA)

ILLUstration: Nasa

VI HAR OVER 50 ÅRS ERFARING MED RUMMET

Vi har beskæftiget os med rumforskning og rumrelateret videnskab  siden 1960erne. Vi har deltaget i mere end 100 internationale rummissioner og rumprojekter. Vi samarbejder med ESA og NASA samt en række rumorganisationer, universiteter og private virksomheder rundt omkring i verden. Vi er omkring 190 ansatte på DTU Space. Hvert år bidrager vi til omkring 200 videnskabelige publikationer.

Læs mere om DTU Space og find kontakter her