Testsatellitten Ulloriaq blev opsendt i 2017 for at monitorere området omkring Grønland. (Illustration: Forsvaret/DTU Space)

Centre på DTU Space

DTU Space er vært for to tværgående centre på DTU, Security DTU og ESA Business Incubation Center Denmark (ESA BIC). Dertil kommer et lokalt center DTU Space Drone Center.

Security DTU:

Security DTU er et tværdisciplinært sikkerheds- og forsvarsteknologisk forskningscenter. Centeret er organisatorisk ramme og kontaktpunkt i forhold til DTU’s samarbejde med offentlige og private virksomheder inden for sikkerheds- og forsvarsområdet. Det gælder for eksempel redning, miljøberedskab og civilsikkerhed ved naturkatastrofer samt cybersikkerhed og overvågning i Arktis.

Kontaktperson: Centerleder Henning Heiselberg

Security DTU's hjemmeside

 

ESA BIC Danmark:

ESA BIC Denmark er et inkubationscenter, der har til formål at fremme rumbaserede iværksættervirksomheder. Centret identificerer og støtter iværksættere såvel økonomisk som med rådgivning.

Kontaktperson: Centerleder Sune Sune Nordentoft Lauritsen

ESA BIC's hjemmeside

 

DTU Space Drone Center:

DTU Space Drone Center koordinerer og faciliterer forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for ubemandede systemer. Centeret fremmer også DTU-forskeres muligheder for at udnytte ubemandede systemer til forskning. Centeret er kontaktpunkt mellem DTU og eksterne samarbejdspartnere. 

DTU Space Drone Center er forankret på DTU Space i Afdelingen for Geomagnetisme og geospace (GG).

Kontaktperson: Chefkonsulent Michael Linden-Vørnle 

DTU Space Drone Centers hjemmeside

 

Tilbage til forsiden.


Kontakt

Henning Heiselberg
Centerleder
DTU Space
45 25 97 60

Kontakt

Sune Nordentoft Lauritsen
Centerleder, European Space Agency Business Incubation Centre Denmark
DTU Space
45 25 97 21

Kontakt

Maria Tammelin Gleerup
Head of Operations, European Space Agency Business Incubation Centre Denmark
DTU Space
45 25 96 74

Kontakt

Michael Linden-Vørnle
Astrofysiker og chefkonsulent
DTU Space
45 25 97 61