Forskningsafdelinger

Fra rummet udforsker vi universet og vores egen planet Jorden. Vi kobler forskning og udvikling af ny teknologi tæt sammen. Vi bruger satellitter, rumfartøjer, droner og fly. På Jorden udfører vi også målinger på landjorden, isen og havene.

Forskningen dækker en bred vifte af aktiviteter, der blandt andet omfatter ubemandede missioner til Mars, instrumenter og teknologi til udforskning af det tidlige univers, samt satellitbaseret observation af jorden og klimaet og udvikling af antennesystemer.

Vi håndterer hele processen fra en idé er udviklet til et instrument er designet, bygget og sendt i rummet for at hente data, som forskerne kan analysere og publicere ny viden ud fra. Med den specialiserede og forfinede teknologi, som er til rådighed, får vi flere og flere svar og et større indblik i forhold på jorden og i universet, der omgiver os.

Forskningen på DTU Space er omdrejningspunktet for vores øvrige aktiviteter inden for innovation, samarbejde, uddannelse og forskningsbaseret rådgivning.

Vi forsker inden for tre hovedområder:

  •  Rummet og universet
  • Jorden fra rummet
  • Rumteknologi og instrumenter