Rådgivning

DTU Space rådgiver blandt andet  staten og FN's klimapanel ICC om overvågning af ismasser og havniveauer på og omkring Grønland. (Foto: DTU Space, Finn Bo Madsen)
DTU Space/Finn B. Madsen

DTU Space rådgiver med udgangspunkt i rummet. Vi leverer forskningsbaseret rådgivning og myndighedsbetjening, som er forankret i instituttets forskningsafdelinger og centre.


Rådgivning arktis

Det arktiske område er en prioritet for DTU Space. (Foto: DTU Space)