Forskning

(Illustration: NASA)

FORSKNING OG UDVIKLING AF NY TEKNOLOGI

Vi kobler naturvidenskabelig forskning tæt sammen med udvikling af ny teknologi og arbejder både med jordobservation og udforskning af universet. Vi bruger satellitter, rumfartøjer, droner og fly til at studere fænomener på jorden og i rummet. Vi håndterer processen fra den første idé til et instrument er bygget og sendt i rummet og henter, som forskerne analyserer og publicerer. Vi præsenterer vores viden i videnskabelige udgivelser, på konferencer og via medier og oplæg til beslutningstagere og den brede befolkning. Vi deltager i missioner med ESA og NASA samt nationale rumorganisationer og universiteter mange steder i verden. 

Se oversigt over vores forskningsafdelinger
Forskningsområder

Forskningsområder

DTU Space bruger satellitter, rumfartøjer, droner og fly samt udfører målinger til lands og til havs til at udforske jorden og rummet for at opnå ny erkendelse og nye tekniske løsninger. Vi er involveret i hele processen fra den første videnskabelige idé til et instrument er sendt i rummet for at hente data, som forskerne analyserer og publicerer. Vi er med i cirka 200 videnskabelige udgivelser årligt. (Foto: ESA)

Afdelinger

Afdelinger

Vores seks afdelinger dækker et bredt spektrum af forskning, der omfatter ubemandede missioner til Mars, udstyr til udforskning af det tidlige univers, samt observation af jorden og klimaet fra rummet og udvikling af antennesystemer. Vi har aktiviteter på jorden, som understøtter den rumbaserede forskning. Vi kobler forskningen tæt sammen med forskning i og udvikling af ny teknologi. (Foto: ESA)

Missioner og projekter

Missioner og projekter

Vi er globalt velrennomerede inden for røntgeninstrumenter til rummet, kamerabaserede navigationssystemer til satellitter, magnetfeltmåling i rummet og på jorden samt radar-måling af is, oceaner og landjorden. Vi deltager i en række aktuelle missioner med ESA, NASA og andre. Vi leverer input og viden til fremtidens rummissioner. (Foto: NASA/SpaceX)

Videnskabelige data og modeller

Videnskabelige data og modeller

DTU Space udvikler og vedligeholder modeller, som brugere kan hente data fra efter aftale med vores forskere. Det er eksempelvis data om dynamiske ændringer i jordens magnefelt, data om landhævninger i Grønland som følge af indlandsisens smeltning samt data fra ASIM-missionen, som måler energiudladninger og uvejr i rummet. (Foto: DTU Space/Morten G. Andersen)
GOCE satelliten der er udstyret med DTU Space stjernekamera

(iLLUSTRATION: esa)

SAMARBEJDE & INN0VATION

På DTU Space har vi et omfattende samspil med industri, myndigheder, universiteter og rumorganisationer i Danmark og internationalt omkring samarbejde og innovation. Her omsættes forskning og teknologi til viden, der gavner samfundet og borgerne. Blandt andet arbejder vi med rådgivning omkring effektivisering af infrastruktur i Grønland og Danmark, vi har et center som støtter opstartsvirksomheder baseret på rumdata og rumteklnologi, og via internationale samarbejder sikrer vi et højt kompetenceniveau blandt vores forskere og hos de ingeniører, vi er med til at uddanne, så de kan virke inden for videnområder, der rækker ud over rumindustrien.

Læs mere om samarbejde og innovation her