Diplomingeniør

Ørsted-satellitten. (Illustration: Terma/ESA)

Diplomingeniør

DTU Space underviser på Elektroteknologi og Arktisk Byggeri og Infrastruktur og Elektroteknologi

Arktisk Byggeri og Infrastruktur

Arktisk Byggeri og Infrastruktur er en diplomingeniørretning rettet mod arbejdet som ingeniør under ekstreme klimatiske forhold. Grønland og det arktiske område er i rivende udvikling. Der skal bygges boliger og veje, der skal skaffes vand og energi, der skal fjernes spildevand og affald, og der skal sikres et økonomisk grundlag for samfundet ved at udnytte naturens enorme ressourcer.

Elektroteknologi

Vores dagligdag er fuld af avanceret elektronik, der gør en forskel for mennesker og samfund. Det gælder i sundheds- og plejesektoren, miljø- og klimaovervågning samt bæredygtig produktion og industri. Ved at vælge uddannelsen til diplomingeniør i elektroteknologi kan du være med til at designe nye, avancerede elektroniske og automatiserede løsninger fra idéfasen til det færdige produkt.