Efteruddannelsesaktiviteter

DTU Space udbyder en lang række efteruddannelseskurser under Tompladsordningen, så hvis du har behov for at gå i dybden inden for et af DTU Spaces mange spændende fagområder, kan du følge undervisningen sammen med andre studerende på DTU, hvis der er tomme pladser på kurset.

I februar og september starter semesterkurserne for ordinære studerende. Kurserne strækker sig over 13 uger, og undervisningen finder sted i dagtimerne en til to gange om ugen. 

I januar og juni starter der 3-ugers kurser med komprimeret undervisning fem dage om ugen fra 8-17.

De kurser, som DTU Space udbyder under Tompladsordningen, kan ses her.

For hvert enkelt kursus findes en detaljeret beskrivelse af det faglige indhold. Af kursusbeskrivelsen fremgår også, hvilke faglige forudsætninger der kræves, og der er kontaktoplysninger til underviseren, hvis du har brug for at vide mere.