Kurser udbudt af DTU Space

Kursusnr.      Titel Point (ECTS) Skemaplacering
11821 Forundersøgelser 12.5 E
11831 Anlæg 10 E
11854 Infrastrukturanlæg i Arktis 15 F
11857 Ekstremt klima og fysiske naturforhold 5 F
30010 Programmeringsprojekt 5 January, June
30020 Elektronisk måling og instrumentering 5 F7
30021 Digital instrumentering 5 E4A
30032 Elektroteknik 10 E2, F2
30081 Digitalteknik 5 F2A, E2A
30082 Projektarbejde i Digitaldesign 5 January, June
30100 Ingeniørarbejde - Geofysik og Rumteknologi 10 E1B, January
30110 Fagprojekt - Geofysik og Rumteknologi 10 F, June
30120 Astrofysik 5 F1B
30131 Geo- og planetfysik I 5 E5B
30141 Geo- og planetfysik II 5 F5B
30150 Matematiske og numeriske metoder i den faste jords fysik 5 F1B
30160 Signaler i kontinuert og diskret tid 5 F2B
30201 Måleteknologi inden for rum- og geofysik 5 E3A
30220 Syntese i Rum- og Geofysik 10 E, F
30230 Dataanalyse og -modellering i rum- og geofysik 5 E2B
30300 Introduktion til satellitsystemer 10 E5
30320 Rumfartsinstrumentering 10 F2
30330 Billedanalyse på mikrodatamat 10 E1A, E1B, E2A
30340 Radar- og radiometersystemer 10 F3
30350 Telemåling 10 E4
30510 GPS, GIS og afsætning for civilingeniører 5 June
30530 Geografiske informationssystemer 5 F4A
30532 Introduktion til digital kortlægning og GIS 5 E4A
30540 Kortlægning fra fly- og satellitbilleder 5 F1B
30545 Analyse af rumligt og temporalt data inden for geovidenskab 5 January
30552 Satellitgeodæsi 5 E2A
30554 Globale navigations-satellitsystemer 5 F2B
30560 Fysisk Geodæsi 5 E1B
30720 Rumfysik 5 E2A
30740 Geomagnetisme 10 F3
30752 Kryosfæren 5 F4B
30754 Klimaforandring - fysik og observationer 5 F2A
30760 Inverse problemer og Maskinlæring i rum- og geofysik 5 F1B
30786 Videnskabelig instrumentering til røntgen- og gammaastronomi 10 F1
30790 Observationel røntgenastrofysik 5 E4B
30794 Analyseteknikker af astrofysiske data 5 F4A
30911 Journal Club in Geophysics, Astrophysics and Space Physics 5 E4A
30930 Analyse af astrofysiske røntgendata i praksis 5 January
46920 Ph.d.-sommer skole: Remote Sensing for vindenergi 2.5 E, June
62328 Anlæg og Infrastruktur 20 E1, E2, E3B, E5A, F1, F2, F3B, F5A