DTU Space har bidraget til rumteleskopet James Webb, der efter planen opsendes  omkring 2020. (Foto: NASA)

Astrofysik og atmosfærefysik

Afdeling for Astrofysik og atmosfærefysik forsker i stjerner, galakser, planeter, Solsystemet og Universet som helhed samt i interaktionen mellem rummet og Jordens atmosfæren. Der udvikles også instrumentering til at observere disse fænomener.

Forskerne i  Afdeling for Astrofysik og atmosfærefysik studerer de fysiske forhold i universet, solen, de ni planeter og rummet mellem dem. Forskningen er koncentreret deres indsats inden for disse hovedområder:

  • Udforskning af universets stor-skala strukturer for at blive klogere på, hvordan galakser og galaksehobe er blevet dannet
  • Udforskning af de fysiske forhold i og omkring neutronstjerner og sorte huller
  • Forskning i solvinden og rumvejret for bedre at kunne forstå og forudsige rumvejret
  • Teknologisk forskning i røntgenoptik og røntgendetektorer og i mekaniske strukturer til brug i rummet.
  • Magnetfelter i solsystemet
  • Elektriske udladninger i Jordens øvre atmosfære ("kæmpelyn")
  • Den kosmiske strålings indflydelse på jordens klima
  • Forskning i exoplaneter, et relativt nyt område, som en exoplanet forskningsgruppe på DTU Space arbejder med.

Afdeling for Astrofysik og Atmosfærefysik deltager i adskillige projekter, hvor de blandt andet undersøger røntgenstråling fra Universet, lyset fra universets skabelse, sorte huller og meget mere. 

Klik her for at se udvalgte projekter, der illustrerer afdelingens forskning.


Kontakt

Allan Hornstrup
Afdelingsleder for Astrofysik og Atmosfærefysik
DTU Space
45 25 97 22
https://www.space.dtu.dk/Forskning/Afdelinger/Astrofysik
25 OKTOBER 2020