Geodæsi og jordobservation

Afdelingen forsker i observation, opmåling og kortlægning af Jorden i relation til blandt andet klimaforandringer. Der arbejdes med måling og observation af Jordens tyngdefelt, forskydninger i jordskorpen, isdække samt jord- og havoverfladeniveauer og landhævninger. Vi arbejder især med Arktis og Antarktis, men også en række andre steder på jorden.

Kontakt