Centre på DTU Space

DTU Space er vært for fire centre. Der er tre tværgående centre Arctic DTU, Security DTU og ESA Business Incubation Center Denmark (ESA BICDenmark) samt et mindre lokalt center, DTU Space Drone Center.

DTU Sisimiut Campus (Foto: DTU)

Arctic DTU:

Formålet med Arctic DTU er at skærpe DTU’s profil på det arktiske område. Arctic DTU har base på DTU i Lyngby og Sisimiut og har til opgave at fremme DTU’s arktiske aktiviteter inden for forskning, uddannelse, innovation og forskningsbaseret rådgivning. Centeret har desuden ansvar for at koordinere og videreformidle DTU’s arktiske aktiviteter på tværs af universitetet.

Kontakt: Niels Hoedemann

Gå til Arctic DTU

 

Security DTU:

Security DTU er et tværdisciplinært sikkerheds- og forsvarsteknologisk forskningscenter. Centeret er organisatorisk ramme og kontaktpunkt i forhold til DTU’s samarbejde med offentlige og private virksomheder inden for sikkerheds- og forsvarsområdet. Det gælder for eksempel redning, miljøberedskab og civilsikkerhed ved naturkatastrofer samt cybersikkerhed og overvågning i Arktis.

Kontakt: Centerleder Henning Heiselberg

Gå til Security DTU

 

ESA BIC Denmark:

ESA Business Incubation Center Denmark (ESA BIC Denmark) er et inkubationscenter, der har til formål at fremme rumbaserede iværksættervirksomheder. Centret identificerer og støtter iværksættere såvel økonomisk som med rådgivning.

Kontakt: Centerleder Sune Sune Nordentoft Lauritsen

Gå til ESA BIC Denmark

 

DTU Space Drone Center:

DTU Space Drone Center koordinerer og faciliterer forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for ubemandede systemer. Centeret fremmer også DTU-forskeres muligheder for at udnytte ubemandede systemer til forskning. Centeret er kontaktpunkt mellem DTU og eksterne samarbejdspartnere. 
DTU Space Drone Center er forankret på DTU Space i Afdelingen for Geomagnetisme og geospace (GG).

Kontakt: Chefkonsulent Michael Linden-Vørnle 

Gå til DTU Space Drone Center