DTU Space udvikler dronesystemer til brug til bl.a. monitorering Arktis. (Foto: DTU Space)

Afdeling for Innovation og forskningsbaseret rådgivning

Afdeling for Innovation og forskningsbaseret rådgivning (IFR) udfører myndighedsbetjening og driver projekter, der gavner danske virksomheder, kommuner og samfundet generelt. Desuden er afdelingen vært for to tværgående centre.

Afdelingen udfører forskningsbaseret myndighedsbetjening og projekter til gavn for danske virksomheder, kommuner og samfundet generelt. Der ydes bistand til danske myndigheder med henblik på at få optimal gavn af satellitbaserede systemer. DTU Space samarbejder desuden med  danske virksomheder indenfor rumfart. Derudover er afdelingen vært for to tværgående DTU-centre, der hører under DTU Space; DTU Space DroneCenter og Security DTU.

DTU Space DroneCenter:

Centeret koordinerer og faciliteres forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for ubemandede systemer, der imødekommer konkrete behov hos og skaber værdi for DTU, danske virksomheder og myndigheder. Centeret fremmer også DTU-forskeres muligheder for at udnytte ubemandede systemer til forskning. Centeret er også kontaktpunkt mellem DTU og eksterne samarbejdspartnere. 

DTU Space DroneCenter er forankret på DTU Space i afdelingen for innovation og forskningsbaseret rådgivning (IFR).

Kontaktperson: Chefkonsulent Michael Linden-Vørnle

DTU Space DroneCenters hjemmeside


Security DTU:

Security DTU er et tværdisciplinært sikkerheds- og forsvarsteknologisk forskningscenter. Centeret er organisatorisk ramme og kontaktpunkt i forhold til DTU’s samarbejde med offentlige og private virksomheder inden for sikkerheds- og forsvarsområdet. Det gælder for eksempel redning, miljøberedskab og civilsikkerhed ved naturkatastrofer samt cybersikkerhed og overvågning i Arktis.

Kontaktperson: Centerleder Henning Heiselberg

Security DTU's hjemmeside


Kontakt

Niels Andersen
Direktionsmedlem med særligt ansvar for erhverv og myndighed
DTU Space
45 25 97 83

Kontakt

Maria Tammelin Gleerup
Head of Operations, European Space Agency Business Incubation Centre Denmark
DTU Space
45 25 96 74

Kontakt

Sune Nordentoft Lauritsen
Managing Director, European Space Agency Business Incubation Centre Denmark
DTU Space
45 25 97 21

Kontakt

Michael Linden-Vørnle
Astrofysiker og chefkonsulent
DTU Space
45 25 97 61

Kontakt

Henning Heiselberg
Centerleder
DTU Space
45 25 97 60