Stjernekamera fra DTU Space til NASA's TESS-mission, der skal lede efter ukendte planeter. (Foto: DTU Space/NASA)

Afdeling for Måling og instrumentering

Afdeling for Måling og instrumentering arbejder målrettet på at være på forkant med udviklingen af højpræcisions-instrumentering, der skal muliggøre nye videnskabelige og teknologiske fremskridt for rummissioner. 

Afdelingens forskning fokuserer primært på udvikling af højpræcisions-instrumenter til rummissioner. Derudover arbejder afdelingen på at optimere kvaliteten og pålideligheden af rumfartssystemers målinger ved at udvikle metoder til at kalibrere og interkalibrere systemerne.

Forskningen inkluderer hele processen fra design, udvikling og test til implementering af instrumenter til rumfartøjer og satellitter. Blandt andet udvikler og bygger afdelingen unikke stjernekameraer til navigation og positionering af satellitter og ubemandede rumfartøjer til brug på ESA's og NASA's missioner. 

Afdeling for for Måling og instrumentering deltager i en lang række projekter og samarbejder:


Kontakt

Anne-Dorthe Hansen
Kontorfuldmægtig
DTU Space
45 25 34 57