Forskningsafdelinger

Astrofysik og atmosfærens fysik

Astrofysik og atmosfærens fysik

Afdelingen forsker i stjerner, galakser, planeter, exoplaneter, Solsystemet og Universet samt interaktionen mellem rummet og Jordens atmosfære. Der udvikles teknologi og instrumenter til at observere disse fænomener. Et stort område er teknologisk forskning inden for røntgenoptik og røntgendetektorer samt mekaniske strukturer til brug for udforskning af rummet. (Illustration: NASA)
Geodæsi og jordobservation

Geodæsi og jordobservation

Afdelingen forsker i observation, opmåling og kortlægning af Jorden i relation til blandt andet klimaforandringer. Der arbejdes med måling og observation af jordens tyngdefelt, forskydninger i jordskorpen, isdække samt jord- og havoverfladeniveauer og landhævninger. Vi arbejder især med Arktis og Antarktis, men også en række andre steder på jorden. (Foto: DTU Space/Finn. B. Madsen)
Geomagnetisme og geospace

Geomagnetisme og geospace

Afdeling for Geomagnetisme og geospace anvender satellitter og jordbaserede målestationer til at udforske og kortlægge jordens magnetfelt. Hermed fås indsigt i ændringer i magnetfeltet og processer koblet til solen. Afdelingens modeller af Jordens magnetfelt bruges til korrigering af satellitbaserede GNSS-signaler i forbindelse med navigation. (Illustration: DTU Space)
Mikrobølger og telemåling

Mikrobølger og telemåling

Afdeling for Mikrobølger og telemåling arbejder med udvikling og brug af mikrobølgesensorer. Der forskes i passive og aktive sensorer - mikrobølger og radiometre - samt radarer, til observation af jordens overflade. Systemerne anvendes blandt andet til overvågning af vegetation, havis og indlandsis samt til måling af temperaturer i verdenshavene fra rummet eller via fly. (Illustration: ESA)
Måling og instrumentering

Måling og instrumentering

Afdeling for Måling og instrumentering arbejder med forskning i og udvikling af højpræcisions-instrumentering til rummissioner. Blandt andet udvikles kamerabaserede navigationssystemer og instrumenter til måling af jordens og andre planeters magnetfelt via satellitter. Der forskes desuden med udgangspunkt i data fra afdelingens instrument-systemer. (Foto: DTU Space)
Antenne-test-faciliteter på DTU Space. (Foto: DTU/Kim Høltermand)

Elektromagnetiske systemer

Afdeling for Elektromagnetiske systemer arbejder med test, forskning og undervisning inden for elektromagnetisk feltteori, antenne-teknologi, meta-materialer, mikrobølge-teknologi og terahertz-teknologi. Vi er med i nationale og internationale projekter og samarbejder med universiteter og industrier. Vi driver test-faciliteter, blandt andet i samarbejde med ESA. (Foto: DTU/Kim Høltermand)