Centre på DTU Space

DTU Space er vært for tre centre. Der er to tværgående centre, Security DTU og ESA Business Incubation Center Denmark (ESA BIC), samt et lokalt center, DTU Space Drone Center.

Security DTU:

Security DTU er et tværdisciplinært sikkerheds- og forsvarsteknologisk forskningscenter. Centeret er organisatorisk ramme og kontaktpunkt i forhold til DTU’s samarbejde med offentlige og private virksomheder inden for sikkerheds- og forsvarsområdet. Det gælder for eksempel redning, miljøberedskab og civilsikkerhed ved naturkatastrofer samt cybersikkerhed og overvågning i Arktis.

Kontakt: Centerleder Henning Heiselberg

Gå til Security DTU

 

ESA BIC Danmark:

ESA BIC Denmark er et inkubationscenter, der har til formål at fremme rumbaserede iværksættervirksomheder. Centret identificerer og støtter iværksættere såvel økonomisk som med rådgivning.

Kontakt: Centerleder Sune Sune Nordentoft Lauritsen

Gå til ESA BIC Denmark

 

DTU Space Drone Center:

DTU Space Drone Center koordinerer og faciliterer forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for ubemandede systemer. Centeret fremmer også DTU-forskeres muligheder for at udnytte ubemandede systemer til forskning. Centeret er kontaktpunkt mellem DTU og eksterne samarbejdspartnere. 

DTU Space Drone Center er forankret på DTU Space i Afdelingen for Geomagnetisme og geospace (GG).

Kontakt: Chefkonsulent Michael Linden-Vørnle 

Gå til DTU Space Drone Center