Forskningsområder

Afdeling for Geodæsi fokuserer forskningen inden for geodæsi, jordobservation, geoinformatik og navigation.

Geodæsi

Indenfor det geodætiske område fokuserer afdelingen på at udvikle metoder til at bruge globale satellitbaserede navigationssystemer (GNSS) til at lave højpræcisionsopmålinger af jorden. Målingerne bruges også til at bestemme det geodætiske referencenet og til at overvåge forandringer i jordskorpen, blandt andet i Grønland, hvor skorpen forandres i takt med at indlandsisen smelter.

Jordobservation

Inden for jordobservation forsker afdelingen i udvikling af metoder til at bestemme topografien af land-, hav- og isoverflader på Jorden. Forskningen fokuserer her på højdemålinger fra satellit og andre radarbaserede systemer, til blandt andet at overvåge effekten af klimaændringer på havniveauet. Et nyt felt indenfor jordobservation er at bruge satellitmålinger af tyngdekraft til at studere og modellere havstrømme og opdage ændringer i underjordiske ferskvandslagre på land.

Geoinformatik

I Geoinformatik sigter forskningen mod at udvikle ny teknologi og nye metoder til at anskaffe og analysere geografiske informationer. Her er telemåling og avancerede forarbejdningsmetoder vigtige for kortlægning og påvisning af ændringer i både infrastrukturen og i vores omgivelser.

Navigation

Forskningen i navigation fokuserer på at udvikle metoder til stedbestemmelse vha.Global Navigations-Satellit-Systemer (GNSS) som GPS og Glonass. Med det europæiske Galileo forventes GNSS de kommende år at kunne benyttes i byområder i langt højere grad, både indendørs og udendørs. Her vil høj-følsomme modtagere kombineret med forbedret databehandling (multi-pass modellering) kunne eliminere fejlkilder og dermed sikre meget præcise resultater.

Geodynamik

Her er indsatsen koncentreret inden for tre hovedområder:
Overvågning af forskydninger i jordskorpen samt ændringer af iskapper og vandstandshøjden, f.eks. i forbindelse med klimaændringer.
Opmåling af jordens tyngdefelt, dvs. måling af tyngdekraftens variation hen over jordoverfladen.
Udvikling af satellitbaseret opmåling og observation af jorden.

https://www.space.dtu.dk/forskning/afdelinger/geodaesi_og_jordobservation/forskning
7 APRIL 2020