Projekter og missioner

Afdeling for Geodæsi er involveret i adskillige forskningsprojekter og missioner.

Eksempler på forskningsprojekter og missioner:

 

GNET

Massebalancen af Grønlands indlandsis er en særdeles god indikator for globale klimaforandringer. Vi viser, at man ved hjælp af GNSS kan følge klimaforandringerne. Projektet kaldes ”Greenland GPS Network” (GNET) og den grundlæggende ide er at måle jordskorpens højdeændringer ved hjælp af meget præcise beregninger af data fra

GNSS stationer, der er fastgjort til solidt fjeld. Der er bygget i alt 46 nye permanente GNSS stationer, der omkranser hele Grønland. Herudover indgår 10 allerede eksisterende stationer ligeledes i netværket. Resultaterne viser at jordskorpen stiger med 3 centimeter om året i de områder, der er tættest på de store gletchere.

MyOcean

MyOcean overvåger havenes tilstand og har bred anvendelse inden for maritim sikkerhed, forebyggelse af olieudslip, klimaforandringer, forurening mm.

Læs mere om MyOcean

ESA Sea Level CCI

Sea Level CCI skal producere og validere et essentielt klima variabelt produkt (ECV). Det repræsenterer den første fase af ESAs Climate Change Initiative program, der sigter mod at etablere en operationel tjeneste af jordobservationsdata i anden fase.

Læs mere om Sea Level CCI

LOTUS

LOTUS skal udvikle nye metoder til at bruge data fra satellitter til at overvåge oceaner og land.

Læs mere om LOTUS

Cryosat Plus for Ocean

Cryosat-missionen overvåger jord og havis, men SAR-mode højdemåleren bidrager også med potentielle muligheder for at overvåge hav med en forbedret præcision og højere opløsning.

Læs mere om Cryosat Plus

Arctic Testbed

Formålet med Arctic Testbed er at udvikle og implementere en test-facilitet, der skal bruges til at forbedre satellitnavigation i det arktiske område. Der fokuseres primært på Galileo og på at udvikle SBAS-systemet EGNOS i det arktiske område.

Læs mere om Arctic Testbed

Missioner:

 

Cryosat og Sentinel-3

DTU Space samarbejder med ESA om satellitterne Cryosat-2 og Sentinel-3. Cryosat-2 måler højder på hav, land og isoverflader med en ny type instrument som kan måle med langt højere opløsning end tidligere. Cryosat-2 kan derfor med stor nøjagtighed måle vandstand i kystnære og arktiske områder samt på land i søer og floder og således forbedre overvågningen af ændringer i havniveau og i det hydrologiske kredsløb. Sentinel-3 vil have et tilsvarende instrument og sikre en operationel overvågning og anvendelse i blandt andet den europæiske marine tjeneste MyOcean.

Læs mere om Cryosat-programmet her.

Cryosat 2: Undersøger klimaforandringer ved Nordpolen

Isen på Grønland og Arktis bliver tyndere og tyndere. Samtidig stiger havene overalt på kloden. Forskerne på DTU Space er med til at undersøge i hvilken grad denne udvikling fortsætter fremover. Derfor samarbejdes med den europæiske rumfartsorganisation ESA om is-satellitten CryoSat 2. Den blev opsendt i 2010 og har bidraget til at kortlægge store dele af Jordens isdækkede områder. DTU Space var blandt andet med til at kalibrere satellitten for at sikre kvaliteten af målingerne fra den.

Læs mere om Cryosat 2.

 

GOCE

GOCE satellitten måler med stor nøjagtighed Jorden tyngdefelt. Tyngdefeltet varierer overalt på Jorden, så et nøjagtigt kort over tyngdefeltet (geoiden) er en vigtig referencemodel for havoverfladens højde, så man ved hjælp af højdemålinger fra satellitter præcist kan kortlægge havets topografi og havstrømme og ændringer i havniveauet. Afdelingen for Geodæsi udvikler metoder til at foretage disse beregninger og leder et international konsortium, der udvikler værktøjer til GOCE User Toolbox.

Læs mere om GOCE.

Galileo

Det europæiske globale satellitbaserede navigationssystem Galileo vil forbedre infrastukturen til positionering og navigation væsentligt. Med Galileo vil der dels være flere satellitter tilgængelige og Galileo benytter flere frekvenser til at navigationssignalerne. Galileos services vil derfor give mere pålidelig information som kan fremme nye applikationer indenfor transport og beredskab.
Samtidig vil øget trafik i Arktis øge behovet for en stærkere rumlig infrastruktur. Galileo kan tilbyde vigtige muligheder for at styrke infrastrukturen for både fly- og skibstransport og således forbedre den civile sikkerhed.

Læs mere om Galileo.

 

https://www.space.dtu.dk/forskning/afdelinger/geodaesi_og_jordobservation/projekter
28 OKTOBER 2020