ESA's SMOS satellit udføreer målinger over Jorden. (Illustration: ESA)

Afdeling for Mikrobølger og telemåling

Afdeling for Mikrobølger og telemåling beskæftiger sig med udvikling og anvendelse af mikrobølgesensorer. Der forskes både i passive og aktive sensorer - henholdsvis mikrobølge og radiometre samt radarer - til observation af jordens overflade.

Afdelingen for Mikrobølger og telemåling beskæftiger sig primært med:

  • Udvikling af flybårne mikrobølgesensorer til demonstration af målekoncepter og til indsamling af videnskabelige data gennem kampagner.
  • Udvikling af avancerede metoder og nye teknikker til behandling af data fra fly- og satellitinstrumenter, hvilket kræver et dybtgående kendskab til instrumenternes funktion og opbygning.

Mikrobølgesensorer er både passive (mikrobølge radiometre) og aktive (radarer) sensorer til observation/måling af jordens overflade. Blandt andet måles på indlandsis, havis, hav, vegetation og jordoverflade.


https://www.space.dtu.dk/forskning/afdelinger/mikroboelger_og_telemaaling
14 AUGUST 2020