ESA's SMOS satellit udfører målinger over Jorden. (Illustration: ESA)

Afdeling for Mikrobølger og telemåling

Afdeling for Mikrobølger og telemåling beskæftiger sig med udvikling og anvendelse af mikrobølgesensorer. Der forskes både i passive og aktive sensorer - henholdsvis mikrobølge og radiometre samt radarer - til observation af jordens overflade.

Afdelingen for Mikrobølger og telemåling beskæftiger sig primært med:

  • Udvikling af flybårne mikrobølgesensorer til demonstration af målekoncepter og til indsamling af videnskabelige data gennem kampagner.
  • Udvikling af avancerede metoder og nye teknikker til behandling af data fra fly- og satellitinstrumenter, hvilket kræver et dybtgående kendskab til instrumenternes funktion og opbygning.

Mikrobølgesensorer er både passive (mikrobølge radiometre) og aktive (radarer) sensorer til observation/måling af jordens overflade. Blandt andet måles på indlandsis, havis, hav, vegetation og jordoverflade.

Kontakt

John Peter Merryman Boncori
Afdelingsleder for Mikrobølger og telemåling
DTU Space
45 25 37 55

Kontakt

Jørgen Dall
Professor
DTU Space
45 25 38 42