ESA's SMOS satellit udføreer målinger over Jorden. (Illustration: ESA)

Afdeling for Mikrobølger og telemåling

Afdeling for Mikrobølger og telemåling beskæftiger sig med udvikling og anvendelse af mikrobølgesensorer. Der forskes både i passive og aktive sensorer - henholdsvis mikrobølge og radiometre samt radarer - til observation af jordens overflade.

Afdelingen for Mikrobølger og telemåling beskæftiger sig primært med:

  • Udvikling af flybårne mikrobølgesensorer til demonstration af målekoncepter og til indsamling af videnskabelige data gennem kampagner.
  • Udvikling af avancerede metoder og nye teknikker til behandling af data fra fly- og satellitinstrumenter, hvilket kræver et dybtgående kendskab til instrumenternes funktion og opbygning.

Mikrobølgesensorer er både passive (mikrobølge radiometre) og aktive (radarer) sensorer til observation/måling af jordens overflade. Blandt andet måles på indlandsis, havis, hav, vegetation og jordoverflade.


Vicedirektør, afdelingsleder

Henning Skriver
Konstitueret direktør, Direktionsmedlem med særligt ansvar for uddannelse og økonomi
DTU Space
45 25 37 92
https://www.space.dtu.dk/forskning/afdelinger/mikroboelger_og_telemaaling
10 APRIL 2020