Projekter

Isradar: Isen smelter – men hvor hurtigt?

DTU Space skal i samarbejde med det europæiske rumfarts agentur, ESA, udvikle en isradar, der kan måle iskappens tykkelse i Grønland og Antarktis fra luften.

Læs mere om isradar.

SMOS: Vandets kredsløb set fra rummet

I 2008 opsender ESA satellitten SMOS, som både skal gøre os klogere på nutidens oversvømmelser og tørker samt på fremtidens klima. DTU Space bidrager til udviklingen af SMOS' radar, der skal måle mikrobølgestråling og på den måde skaffe ny viden om jordbundens fugtighed og havenes saltindhold. Det er en helt ny måde at lave jordobservartion på. 

Læs mere om SMOS.