Videnskabelige data og modeller

Eksterne brugere har adgang til data og modeller fra en række forskningsprojekter med DTU Space-deltagelse.

DTU Space udvikler og vedligeholder modeller, som brugere kan hente data fra efter aftale med vores forskere. Det er eksempelvis data om ændringer i jordens magnefelt, landhævninger i Grønland som følge af indlandsisens smeltning samt data fra ASIM-missionen om energiudladninger og uvejr i rummet.