Vores historie går tilbage til begyndelsen af rumalderen

DTU Space har en historie, som går tilbage til 1960’erne. Instituttet er blevet til og vokset som følge af fusioner og sammenlægninger. I dag omfatter det forskningsgrupper og ekspertise, der stammer fra såvel DTU som det tidligere Dansk Rumforskningsinstitut og Kort & Matrikelstyrelsen.

DTU Space opstod i sin nuværende form efter en fusion mellem Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Danmarks Rumcenter den 1. januar 2007. Civilingeniør Henning Skriver er direktør for DTU Space fra 1. juli 2020. 

Kristian Pedersen var direktør fra 2012 til marts 2020. Tidligere leder af Danmarks Rumcenter, Eigil Friis-Christensen (1944-2018), blev den første direktør for DTU Space, hvor han virkede frem til 2012. Rumcenteret blev etableret i 2005. Her sammenlagdes midlertidigt sektorforskningsinstituttet Dansk Rumforskningsinstitut og geodætiske og geodynamiske forskningsgrupper fra Kort & Matrikelstyrelsen.

Fusionen, der så førte til dannelsen af DTU Space i 2007, var resultatet af en regeringsbeslutning om at reorganisere danske forskningsinstitutioner ved at integrere uafhængige statslige enheder ind i universitetets struktur. Foruden rumcenteret blev dele af DTU Elektro, det tidligere Ørsted DTU, samt DTU's Institut for Informatik og Matematisk Modellering en del af DTU Space.

Det begyndte med Dansk Rumforskningsinstitut i 1968

Allerede i 1968 blev Dansk Rumforskningsinstitut (DRI) efter et par års forberedelser etableret som et selvstændigt forskningsinstitut, der sorterede under Undervisningsministeriet. I 1993 blev dette institut til et sektorforskningsinstitut under Forskningsministeriet.

Dets hovedopgave var at sikre understøttelse og udnyttelse af den europæiske rumorganisation ESA's videnskabelige program. Blandt andet ved at udvikle instrumentering til missioner i rummet. 

Denne nationale opgave viderefører DTU Space i dag sammen med en lang række andre forskningsaktiviteter. Derfor kaldes DTU Space også for Danmarks nationale rumcenter.

Et geodætisk referencesystem, magnetometre og stjernekameraer kommer til

Forskergrupperne fra Kort & Matrikelstyrelsen bragte en anden national opgave med sig, nemlig at give det forskningsmæssige grundlag for et geodætisk referencesystem for Danmark, Grønland og Færøerne. En væsentlig del af de geodætiske forskningsaktiviteter på DTU Space i dag er derfor relateret til denne opgave. 

Ved det tidligere Ørsted DTU var rumaktiviteterne hovedsageligt koncentreret i to sektioner: 

Dels en sektion som siden sidst i 1960’erne har arbejdet med forskning i mikrobølger og telemåling til observation af Jordens overflade. 

Dels en sektion som siden 1980'erne har specialiseret sig i målinger og instrumenter til rumforskning. Arbejdet her førte til instrumentet og den teknologiske platform til Danmarks første satellit, forskningssatelliten Ørsted. Dette førte til yderligere udvikling af højpræcisions-magnetometre samt et stjernekamera til præcis navigation af satellitter, der nu er implementeret i en lang række internationale rummissioner.

Derudover blev en sektion fra DTU's tidligere Institut for Informatik og Matematisk Modellering, der beskæftiger sig med matematisk geovidenskab, en del af DTU Space.

Rumforskningsaktiviteterne på DTU tredobles

I 2010 fik DTU Space desuden overdraget alle jordbaserede magnetometer-observationer i Danmark og Grønland fra Dansk Meteorologisk Institut (DMI). Det skete efter, at DMI havde besluttet at afbryde driften af de fire magnetiske observatorier og den grønlandske magnetometer-kæde.

Med etableringen af DTU Space og efter sammenlægninger og overdragelse af opgaver er rumforskningsaktiviteterne på DTU vokset i årene efter 2007.

I dag er således cirka 200 dedikerede medarbejdere - inklusive forskere, ingeniører, teknikere og administrativt personale.

Desuden er der cirka 300 studerende på uddannelsen til civilingeniør i Geofysik og Rumteknologi, som blev etableret på DTU i 2012. 

Mere end 100 missioner i rummet

Gennem årene har DTU Space og institutionerne, der gik forud, været involveret i over 100 internationale rummissioner med satellitter og andre ubemandede rumfartøjer. Både i samarbejde med ESA i Europa og NASA i USA samt med en lang række individuelle lande, blandt dem Rusland og Kina.

I dag arbejder DTU Space bredt med udgangspunkt i rummet i samarbejde med blandt andre disse lande og organisationer.

Der foretages både udforskning af jorden i forhold til klima, miljø, havstrømme og magnetfelt samt udforskning af såvel vores solsystem som det øvrige univers, og der udvikles teknologi til formålet.

Danmarks første astronaut, Andreas Mogensen, som i 2015 blev opsendt af ESA til den Internationale Rumstation, ISS, er tilknyttet DTU og har udført forskning for DTU Space.

DTU Space har de senere år blandt andet bidraget med udstyr og forskning relateret til NASA's Juno Mission til Jupiter, ESA's ASIM-mission samt til NASA's Mars 2020-mission og ESA/NASA-missionen James Webb Space Telescope, der blev sendt i rummet 2021.