Vores historie kort fortalt

DTU Space er Danmarks største rumforskningsinstitution med  en historie, der går tilbage til 1960’erne.

DTU Space er Danmarks største rumforskningsinstitut. Civilingeniør Henning Skriver er direktør for DTU Space fra 1. juli 2020.

DTU Space fik sin nuværende form 1. januar 2007 efter en fusion mellem Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Danmarks Rumcenter. 

Tidligere leder af Danmarks Rumcenter, Eigil Friis-Christensen, blev den første direktør for DTU Space, hvor han virkede frem til 2012. Rumcenteret blev etableret i 2005. Her sammenlagdes midlertidigt sektorforskningsinstituttet Dansk Rumforskningsinstitut og geodætiske og geodynamiske forskningsgrupper fra Kort & Matrikelstyrelsen.

Fusionen, der så førte til dannelsen af DTU Space i 2007, var resultatet af en regeringsbeslutning om at reorganisere danske forskningsinstitutioner ved at integrere uafhængige statslige enheder ind i universitetets struktur. Foruden rumcenteret blev dele af DTU Elektro, det tidligere Ørsted DTU, samt DTU's Institut for Informatik og Matematisk Modellering en del af DTU Space.

Fra 2012 til marts 2020 var Kristian Pedersen direktør for DTU Space. 

Det begyndte med Dansk Rumforskningsinstitut i 1968

Allerede i 1968 blev Dansk Rumforskningsinstitut (DRI) efter et par års forberedelser etableret som et selvstændigt forskningsinstitut, der sorterede under Undervisningsministeriet. I 1993 blev dette institut til et sektorforskningsinstitut under Forskningsministeriet.

Dets hovedopgave var at sikre understøttelse og udnyttelse af den europæiske rumorganisation ESA's videnskabelige program. Blandt andet ved at udvikle instrumentering til missioner i rummet.

Denne nationale opgave viderefører DTU Space i dag sammen med en lang række andre forskningsaktiviteter.

Geodætisk referencesystem, magnetometre og stjernekameraer

Forskergrupperne fra Kort & Matrikelstyrelsen bragte en anden national opgave med sig, nemlig at give det forskningsmæssige grundlag for et geodætisk referencesystem for Danmark, Grønland og Færøerne. En væsentlig del af de geodætiske forskningsaktiviteter på DTU Space i dag er derfor relateret til denne opgave.

Ved det tidligere Ørsted DTU var rumaktiviteterne hovedsageligt koncentreret i to sektioner. Dels en sektion som siden sidst i 1960’erne har arbejdet med forskning i mikrobølger og telemåling til observation af Jordens overflade. Dels en sektion som siden 1980'erne har specialiseret sig i målinger og instrumenter til rumforskning. Arbejdet her førte til instrumentet og den teknologiske platform til Danmarks første satellit, forskningssatelliten Ørsted. Dette førte til yderligere udvikling af højpræcisions-magnetometre samt et digitalt  stjernekamera til præcis navigation af satellitter.

Nyudviklede versioner af denne teknologi, sidder i dag i en lang række internationale rummissioner. 

Rumforskningsaktiviteterne på DTU tredobles

I 2010 fik DTU Space overdraget alle jordbaserede magnetometer-observationer i Danmark og Grønland fra Dansk Meteorologisk Institut (DMI).

Med etableringen af DTU Space og efter sammenlægninger og overdragelse af opgaver er rumforskningsaktiviteterne på DTU vokset betragteligt. I dag er der cirka 210 medarbejdere på DTU Space - inklusive forskere, ingeniører, teknikere og administrativt personale.

Desuden er der cirka 270 studerende på uddannelsen til civilingeniør i Geofysik og Rumteknologi, som blev etableret på DTU i 2012.

Mere end 120 missioner i rummet

Gennem årene har DTU Space og institutionerne, der gik forud, været involveret i over 120 internationale rummissioner med satellitter og andre ubemandede rumfartøjer. Både i samarbejde med ESA i Europa og NASA i USA samt med en lang række individuelle lande.

I dag arbejder DTU Space bredt med rummet som udgangspunkt. Der foretages både udforskning af jorden i forhold til klima, miljø, havstrømme og magnetfelt samt udforskning af såvel vores solsystem og det øvrige univers, ligesom der udvikles teknologi til formålet.

Den danske ESA-astronaut, Andreas Mogensen, er tilknyttet DTU og DTU Space som adjungeret professor og udfører forskning i samarbejde med os under sin mission til Den Internationale Rumstation (ISS) i 2023-24.

DTU Space har de senere år blandt andet bidraget med udstyr og forskning relateret til NASA's Juno Mission til Jupiter, ESA's ASIM-mission, NASA's Mars 2020-mission og ESA/NASA-missionen James Webb Space Telescope, der blev sendt i rummet 2021.