Fra rummet får vi overblik over klimaforandringer på jorden

DTU Space bidrager til den grønne omstilling og imødegåelse af klimaforandringer med udvikling af teknologi og forskning.

Vi siger, 'rummet er grønt' fordi, at det er fra rummet, vi får overblik over klimaforandringer og relaterede processer her på jorden.
Vi undersøger og overvåger konsekvenser af klimaforandringerne, så der tegnes et så præcist billede som muligt af, hvad der sker. Vores teknologoi og viden bruges blandt andet i klimamodeller og til at finde løsninger, når klimaforandringerne skal håndteres i praksis.

Dermed får beslutningstagere, erhvervsliv og  borgere overblik over ændringer i jordens klima og redskaber og input til at håndtere dem.

DTU Space bidrager blandt andet med essentielle data og forskning til FN's klimapanel IPCC. Vores data og forskning indgår som en del af grundlaget i IPCC's klimarapporter.

Blandt andet i den 6. assessment report, der er udkommet i to dele i 2021 og 2022, og i 2023 er fulgt op med en opsamlende syntese-rapport.

Vi arbejder sammen med ESA og NASA. Blandt andet er vi med i ESA Climate Change Initiative.

Vi arbejder dels med at udvikle og bygge rumbaseret teknologi. For eksempel bidrag til satellitter, der overvåger forandringer i verdenshavene, isens afsmeltning ved polerne samt jordens skov- og landområder.

Vi anvender også denne teknologi eller teknologi udviklet af andre - som typisk indgår i ESA- og NASA-missioner - til at forske i klimaforandringer og relaterede problemstillinger. Vi samler ikke kun data via rummet, men også via fly, droner og ved målinger på land og vand, eksempelvis på isen i Grønland.

Det overordnede billede

I grove træk handler klimaforskningen om at undersøge balancen mellem den energi, der kommer ind fra solen og hvor meget, der kommere tilbage gennem atmosfæren ud i rummet. Dette forhold afgør, hvor meget varme, der ’ophober’ sig på Jorden og i dens atmosfære. Og dermed hvor meget kloden opvarmes. I disse år opvarmes den som bekendt, fordi der ophobes CO2 i atmosfæren, der holder på varmen.

Regnestykket er kompliceret. Det er et samspil mellem en lang række forskellige faktorer, der tilsammen afgør, hvordan klimaforandringerne udvikler sig, og hvor meget fx temperaturer og vandstand i verdenshavene øges som konsekvens heraf.

Jordobservations-missioner med bidrag fra DTU Space slutter cirklen

DTU Space er med i en række missioner, hvor avanceret udstyr på en række satellitter tilsammen leverer data til klimamodeller, så de kan tegne et billede af klimaforandringerne, der er mere præcist end nogensinde før. Det sker blandt andet med en række nye satellitter, som er opsendt de seneste 10 år. Når de sidste af denne serie satellitter – PACE og CLARREO - efter planen opsendes i løbet af det næste par år, sluttes cirklen i forhold til at hente mere præcise data for de store, betydningsfulde parametre, der påvirker klimaet og få mulighed for at få dem med i klimamodellerne.

En serie af cirka otte satellitter, som enten er sendt i rummet eller er på vej, vil samlet give det hidtil mest præcise billede af forandringerne. Det er missioner, som NASA og ESA står for, og som vi i Danmark bidrager til.

De ser bl.a. på; Hvor meget energi, der kommer mod Jorden fra Solen. Hvordan havene stiger, når isen i Arktis og Antarktis smelter. Ferskvand, ilt og vegetation i det globale økokredsløb. Omsætning af CO2 i havene m.m.

Flere missioner under opbygning med bidrag fra DTU Space

  • PACE (NASA), en satellitmission, som fra rummet skal undersøge blandt andet udbredelsen af og forandringer i plankton-mængderne i verdenshavene, der optager CO2 og binder den ved havbunden.
  • CLARREO-missionen (NASA), som monteres på den rumstationen ISS, og herfra måler mængden af energi/stråling fra solen, som reflekteres tilbage fra Jorden.
  • PROBA3-missionen (ESA) er en testmission, der blandt andet skal undersøge nye metoder til at undersøge forhold på solen.

En række missioner sendt i rummet siden 2010 med bidrag fra DTU Space

Det er satellitmissioner, hvor vi bidrager med instrumenter og anden teknologi, og også udfører forskning med udgangspunkt i data, der hentes med missionerne.

  • GEDI-missionen (NASA), sidder på ISS, hvorfra den via lidar måler på afskovningens bidrag til atmosfæriske CO2-koncentrationer.
  • IRIS-missionen (NASA), er en satellit, der bl.a. undersøger ’udbrud’ og ’rumvejr’ fra solen, som kan påvirke Jorden.
  • GRACE FO-missionen (NASA), er en satellit, der bl.a. måler forandringer i havenes vandstand og mængden af is ved polerne.
  • Sentinel 6-missionen (ESA/NASA) er netop sendt i rummet for blandt andet at måle stigninger i havenes vandstand. Forskere på DTU Space vil anvende data fra denne satellit.
  • ICON-missionen (NASA) er en satellit, som undersøger området, hvor jordens og rummets vejr populært sagt mødes.

Eksempler på forskning inden for jordobservation

Til klimaforskning benytter forskere fra DTU Space såvel data fra de nævnte satellitter og systemer, som data fra ældre satellitter, målinger fra fly og droner samt fra målestationer på isen i Grønland.

Blandt andet kortlægger DTU Space-forskere i internationale samarbejder, hvor hurtigt indlandsisen hidtil er smeltet i Grønland. Både over flere tusinde år. Over de seneste 150 år. Og inden for de seneste 30-40 år, hvor billledet ved hjælp af satellitter er blevet langt mere præcist.

Vi undersøger også med satellidata, hvor meget vandstanden i havene ændres, når isen ved polerne smelter.

Desuden forsker vi i de landhævninger, der opstår, når isen smelter og mange tons vægt tages af landmasserne nedenunder. En effekt, der også påvirker Danmark.

Det er data, der kan bruges i modeller til forudsigelse af, hvilke konsekvenr, vi kommer til at opleve af klimaforandringerne i fremtiden.

Derudover bruges vores teknologi og forskning også til at imødegå klimaforandringer, fx gennnem satellitbaserede positioneringssystemer, der kan optimere fx sejlruter så fragtskibe bruger mindre brændstof.