National rådgivning

Al rådgivning på DTU Space er baseret på viden fra vores forskningsafdelinger og centre. Vi rådgiver en række myndigheder og institutioner i Danmark og Rigsfælleskabet. Desuden rådgiver vi en række internationale partnere.

Blandt vores vigtige nationale partnere er Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE), som hører under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, samt Udenrigsministeriet og Det danske forsvar. Vi bidrager også med rådgivning til blandt andre Arktisk Råd, DMI og GEUS.

 

SDFE

Vi samarbejder tæt med SDFE. Vi rådgiver blandt andet i forhold til geodæsi og kortlægning, herunder GNET-stationerne i Grønland, som vi driver på vegne af staten/SDFE. Vi samarbejder desuden omkring testfaciliteten TAPAS i Århus, som er en testfacilitet for superpræcis positionering i realtid til understøttelse af blandt andet autonome køretøjer og systemer samt undbyttelse af IoT og 5G-teknologier.

Rådgivningen er primært placeret i afdeling for Geodæsi og jordobservation 

Forsvaret

Vi samarbejder tæt med det danske forsvar i Arktis, blandt andet om satellit-udstyr, drift af GPS-stationer ved Thulebasen samt i forhold til redning. Desuden samarbejde vi med forsvaret og politimyndigheder omkring teknologier relateret til nationale sikkerhedsforhold.

Rådgivningen er primært placeret i afdeling for Geomagnetisme og geospace samt centret Security DTU

Udenrigsministeriet

Vi samarbejder tæt med det danske udenrigsministerium og relevante myndigheder i rigsfællesskabet omkring maritim grænsedragning og fastlæggelse af kontinentalsokkel og relaterede spørgsmål om suverænitet i forhold til såvel Danmark som Færøerne og Grønland. Blandt andet bidrager vi med viden til FN's organ på området, UNCLOS.

Områder vi rådgiver inden for nationalt:

Navigation og positionering

Vi rådgiver generelt myndigheder om og udfører forskning i systemer til positionering i næsten realtid, der sikrer fremtidens autonome køretøjer, og medvirker til at nedbringe ventetid og kø-dannelse gennem effektiv trafikstyring og ruteplanlægning.

Rådgivningen er primært placeret i afdeling for Geodæsi og jordobservation 

Måling af tyngdefelter og geoider

På baggrund af egne opmålinger af blandt andet geoider og fastlæggelse af tyngdefelter lokalt samt tilgængelige data rådgiver vi om kortlægning af landskaber for eksempel højde og udbredelse samt ændringer af disse over tid både i danmark og internationalt. Vi har blandt andet bistået Nepal i en ny højdemåling af Mount Everest. Vi kortlægger også højdeændringer i Grønland som følge af klimaforandringer.

Rådgivningen er primært placeret i afdeling for Geodæsi og jordobservation 

Klima og miljø i Arktis

Vi rådgiver ministerier, myndigheder (herunder SDFE) og forsvaret omkring klimaforandringer, isudbredelse, havvandstand, maritim grænsedragning, redning og navigation til søs i Arktis. Vi driver blandt andet GNET, et netværk af GPS-stationer i Grønland, som bruges til at registrere smeltning af indlandsisen, disse data rapporteres løbende til FN's klimapanel IPCC.

DTU Space er blandt medforfatterne til den sjette vurdering af de globale klimaforandringer fra FN's klimapanel IPCC, som udkom i 2021. Vi leverer blandt andet data baseret på satellitter i rummet samt GNSS-målestationerne i Grønland, som bruges til at observere ændringer i isens afsmeltning og vandstanden i verdenshavene.

Rådgivningen er primært placeret i afdeling for Geodæsi og jordobservation 

Digital infrastruktur i Grønland

Vi samarbejder med blandt andre Arktisk Råd om udvikling af digital infrastruktur (connectivity).

Rådgivningen er primært placeret i afdeling for Geomagnetisme og geospace 

Space safety og 'situational awareness'

Vores rådgivning omfatter civil sikkerhed og sikkerhed i rummet. Vi dækker områderne rumvejr, affald i rummet, satellitter, stråling fra rummet samt udbredelse af havis. Vi arbejder tæt sammen med de relevante danske myndigheder på området samt internationale institutioner for at sikre Danmark bedst muligt mod skadelige hændelser inden for disse områder.

Rådgivningen er primært placeret i afdeling for Geomagnetisme og geospace samt i afdeling for Mikrobølger og telemåling 

Maritim grænsedragning

DTU Space er en nøglerådgiver for det danske udenrigsministerium og rigsfællesskabet omkring maritim grænsedragning og fastlæggelse af kontinentalsokkel og relaterede spørgsmål om suverænitet i forhold til såvel Danmark som Færøerne og Grønland.

Rådgivningen er primært placeret i afdeling for Geomagnetisme og geospace 

Jordens magnetfelt

DTU Space leverer data og rådgivning vedrørende nationale og internationale modeller af Jordens magnetfelt og brugen af dem.

Rådgivningen er primært placeret i afdeling for Geomagnetisme og geospace