Arktis har høj prioritet for DTU Space

Det arktiske område spiller i stigende grad en rolle for det danske Rigsfællesskab. Klimaforandringerne har stor betydning for udviklingen i regionen. Nye adgangsveje til søs som følge af mindre mængder is i havene omkring Grønland har også øget det geopolitiske fokus på området. Vi leverer rådgivningsaktiviteter relateret til udfordringerne i Arktis. (Foto: NASA/DTU Space)

DTU Space leverer forskningsbaseret rådgivning, som er bredt forankret på DTU Space og bidrager til at håndtere eksisterende og nye udfordringer i regionen. Vi arbejder i Arktis med rådgivning inden for klimaforandringer, udbredelse af havis, sikkerhed og redning. Vores partnere er ministerier, myndigheder, forsvaret og ruminstitutioner.

Vores rådgivning omfatter såvel forsvaret som civile myndigheder og internationale organisationer som blandt andre FN's klimapanel, IPCC.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivitet (SDFE) og Forsvaret er blandt vores vigtige partere i regionen.

For SDFE driver vi GNET, et netværk af GPS-stationer i Grønland, som også bruges til klimaforskning. Vi leverer viden om klimaforandringer i Grønland (landhævning, smeltning af indlandsis og udbredelse af havis) til FN's klimapanel IPCC. Vi bidrager til forsvaret med rådgivning omkring datainfrastruktur i Arktis. Vi bidrager med rådgivning i Arktisk Råd. Og vi samarbejder med såvel ESA som NASA om klimaforskning i regionen.

Vi rådgiver også myndigheder i Grønland i forhold til byggeri og uddannelse inden for de arktiske ingeniørdiscipliner. Rådgivningen sker i tæt samarbejde med andre DTU-institutter og centre med aktiviteter i Arktis.

Kontakt Niels Andersen i Afdeling for Geomagnetisme og geospace for nærmere information.