Samarbejde

Vores brede vifte af forskningsbaseret rådgivning og statslige ydelser er forankret i instituttets forskningsafdelinger og -centre. Vores samarbejde og innovationsaktiviteter udspringer også af viden fra vores forskningsafdelinger og -centre.

Vi har mange vigtige samarbejdspartnere både i Danmark og internationalt.

Udvalgte partnere:

  • ESA - den europæiske rumfartsorganisation.
  • NASA - den amerikanske rumfartsorganisation.
  • Danske og udenlandske højteknologivirksomheder - blandt andre Terma, GomSpace, og Skywatch.
  • Myndigheder i Danmark, Grønland og Færøerne. I blandt vores essentielle nationale partnere er Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI), som er en del af Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet, Udenrigsministeriet og Forsvaret. Vi arbejder også sammen med, blandt andet, Arktisk Råd, DMI og GEUS.
  • Internationale universiteter og ruminstitutioner, blandt disse fremgår California Institute of Technology, Yale, MIT, Technical University of Munich (TUM) i Tyskland og Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)

Seniorrådgiver for erhverv og offentlig sektor